Allergibog om allergi, astma, høfeber eller eksem. Og hvis du har allergi over for pollen, dyr, husstøvmider, skimmelsvampe, latex, fødevarer som æg, mælk og hvede, samt hvis du har allregi over for nikkel, parfume, kemikalier eller insekter som bi og hveps.

Fakta om allergi

Allergi kan vise sig som høfeber, astma, eksem, nældefeber, fødevareallergi, anafylaksi/allergisk shock, insektallergi og medicinallergi - og meget andet


Man kan have allergi over for mange ting - fx allergi over for pollen, allergi over for dyr, allergi over for husstøvmider, allergi over for skimmelsvampe, allergi over for fødevarer, allergi over for metaller (især nikkel og krom), allergi over for parfume og kemikalier samt allergi over for medicin, planter og latex.

Allergi pga. arv eller miljø?

Allergi kan skyldes arv eller miljø:

Arv
Er der allergi i din familie, så er du allergidisponeret, og så har du og dine børn øget risiko for at få allergi.

Børn i allergifamilier kan arve tilbøjeligheden til at udvikle allergi – de er, hvad lægerne kalder ’allergidisponerede’. De er raske, men har en større risiko for at få allergi end andre:

• Børn er dobbeltdisponerede, hvis begge forældre har allergi.
• Børn er enkeltdisponerede, hvis én af forældrene og/eller én søskende har allergi.

Miljø
Din og dine børns allergirisiko afhænger også af det liv, I lever, og af den bolig og det indeklima, I lever i.

Generne betyder meget for, om børn udvikler allergi, men allergi kan også opstå i familier uden kendt allergi. Vores daglige omgivelser spiller nemlig også en stor rolle for, om vi får allergi.


Hvad giver allergi?

Allergener er proteiner, der får kroppen til at producere et bestemt antistof, og som immunforsvaret opfatter som en uvelkommen gæst, det skal bekæmpe.

De mest almindelige allergener i Danmark er birk, græs, bynke, kat, hund, hest, husstøvmider og skimmelsvampe samt mælk og æg ved fødevareallergi.

Irritanter kan give allergilignende symptomer, hvis man er særlig følsom og kommer i kontakt med såkaldte ’irritanter’:

• Inde er det typisk tobaksrøg, fugt, stærke lugte, afgasning og kemikalier.
• Ude er det ofte kold luft, tåge og partikler fra forurening mv.

Allergiudvikling

Flere og flere har fået allergi de sidste 30 år – fortsætter det?

Tjae, det ved man ikke. Alle får ikke allergi, men hvem der får, kan man ikke sige på forhånd - ud over at de, der i forvejen 'har allergi i familien', skal passe ekstra på og tage deres forholdsregler.


Læs meget mere om allergi og især forebyggelse af allergi, astma, høfeber, eksem og fødevareallergi i den nye allergibog - også som e-bog.

Send til en ven Print